Impressum

Menstrip Agency
Plynarenska 4, 82102 Bratislava
Phone + 421 2333 29134

E-Mail: office@menstrip.eu

Bankverbindung bei Oberbank AG, Bratislava (BLZ 8370)
IBAN: SK70 8370 0000 00230 1608 473, BIC: OBKLSKBA

Weitere Information gemäß § 5 E-Commerce Gesetz:

Firmenbuchnummer/ICO: 52 328 457, Firmenbuchgericht: Bratislava,


© 2019 Menstrip. Made with Proud by twodesign.at

Call Now Button